Marimetsa raba matkarada

Matkaraja alguses on teabetahvel Marimetsa looduskaitseala kaardi ja raja skeemiga ning suunaviit rajale. Raja esimene osa (2 km) on pinnasetee, mis kulgeb algul mööda kõrgepingeliini alust, seejärel üle heinamaa Marimetsa ojani ning edasi piki ojakallast teabetahvliga varustatud puhkekohani. Puhkekohast viib matkarada üle Kuresilma mäe Marimetsa rabasse.

Marimetsa rabas näed nii madalsood, siirdesood kui ka kõrgsood, ka linnustik ja taimestik on rikkalik.

Hea teada: Raja pikkus on 9 km, millest laudteed 5 km, aeg varu 4-5h, rada on kohati märg-ära unusta kummikuid, jalgrattaga läbimatu.

Fotod: Hele Otti