Matsalu

Matsalun kansallispuistoon kuuluu matalavetinen Matsalunlahti ja sen rannikko, Kasari-joen suistoalue sekä lähes 50 saarta ja lahtea ympäröivällä Väinämerellä.

Se on lintuharrastajien paratiisi, yksi Euroopan tärkeimmistä vesilintujen pysähdyspaikoista arktisen alueen ja Länsi-Euroopan välisellä muuttoreitillä.

Lintujen lisäksi Matsalun kansallispuisto suojelee myös Länsi-Virolle tyypillisiä luonnontilaisia eliöyhteisöjä: ranta- ja rantaniittyjä, räme- ja metsäniittyjä, ruovikoita, pieniä saaria ja Väinameren kulttuuriperintöä.

Matsalussa sijaitsee 4 000 hehtaarin suuruinen Kasarin suoalue, Euroopan suurin säilynyt laguuni, joka on tärkeä pesimäalue räkättirastaselle, täplärapulle ja ruohosorsalle. Kansallispuiston läpi lentää vuosittain yli 2 miljoonaa vesilintua, joista yli 230 000 jää sinne lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa.

Itämeren laajin jokisuisto on Kasarin jokisuisto, joka on lähes 3000 hehtaarin laajuinen ja jossa voi kuulla kahlaavia lintuja, joista kuuluisin on virtahepo. Matsalun rannikkokosteikot ovat Euroopan suurimpia, ja ne ovat tärkeitä täällä pesiville kahlaajille (esim. tiltaltti, hietalintu, kottarainen), koska niiden kasvillisuus on vähäistä ja vesi on ruovotonta.

Karja ylläpitää niittyjä. Voit nähdä myös merikotkia ja niittykirvisiä. Eläimet, jotka todennäköisimmin näkevät poron Kloostrin näkötornista käsin

Kasvien ystävät löytävät runsaasti havupuita tammien ja pähkinäpensaiden joukosta lajirikkailla metsäisillä niityillä. Länsirannikon jylhien maisemien monimuotoisuutta lisäävät silurikautisten koralliriuttojen muodostamat kalkkikiviset rantariutat. Vanhoja heinäkasoja ruovikkoineen ja kalurionneineen on kunnostettu.

Penijõen kartanossa sijaitsee Matsalun kansallispuiston vierailijakeskus, jossa voit tutustua suojelualueen luontoon, historiaan ja perintökulttuuriin pysyvässä näyttelyssä ja katsoa 20 minuutin diaesityksen ”Matsalun vuosi. Elämää Matsalussa jäästä jäähän”.

Luontoretket Matsalussa