Põnevad lisategevused

Läänemaa rikkalik kultuuriruum oma traditsioonide ja kommetega pakub põnevaid võimalusi kvaliteetse puhkehetke planeerimiseks.
Loometurism on ühenduslüli pealtnäha kahe väga äärmusliku turismiliigi vahel – ühes ääres on äriturism ja teises kultuuri- ning loomingulised tegevused.
Loometurismiteenused on tegevused, mis on loodud põhinedes kohalikul eripäral, kultuuril, traditsioonidel, käsitööl ja kommetel ning mida saab pakkuda nii konverentside programmi meelelahutusliku osana, ettevõtetele meeskonnaürituste korraldamisel kui ka lihtsalt gruppidele, peredele ja sõpruskondadele suunatud põnevate tegevustena nii uute elamuste kogemiseks, uute oskuste ja teadmiste omandamiseks.

Toitlustusvõimalused

Teenused

Info

Toitlustusvõimalused

Teenused

Info

Toitlustusvõimalused

Teenused

Info

Toitlustusvõimalused

Teenused

Info

Toitlustusvõimalused

Teenused

Info