Siin on turvaline!

Haapsalu ja Läänemaa vastutustundlikud toitlustus- ja majutusettevõtted kannavad tarbijamärgist “Siin on turvaline”. Praegusel ajal on väga oluline, et kohalikud ettevõtted on võtnud enda südameasjaks kõigi Terviseameti juhiste täitmise.

Tarbijamärgisega antakse teada, et ettevõte on liitunud hea tahte kokkuleppega, mille töötasid välja Läänemaa turismiettevõtted eesmärgiga ühiselt pidurdada koroonaviiruse levikut. Märgise kasutamisega kinnitab ettevõte hea tahte leppest eranditeta kinnipidamist ja Terviseameti juhiste täitmist.

Haapsalu ja Läänemaa vastutustundlikud ettevõtted saavad liituda tarbijamärgisega “Siin on turvaline”.

Kuidas pakkuda COVID-19 turvalist ja vastutustundlikku turismiteenust?

  1. Turismiteenuse pakkujad täidavad igapäevaselt COVID-19 leviku tõkestamiseks kehtestatud riiklikke juhiseid ja pakuvad ohutut külastuskogemust.
  2. Turismiteenuse pakkujad vahendavad oma veebilehel ja kohapeal külastajatele infot turvalise teenuse pakkumise abinõudest, millega tagatakse klientide ja töötajate turvalisus.
  3. Turismiteenuse pakkujad tõstavad oma teadlikkust turvalise turismiteenuse pakkumisest muuhulgas Visit Estonia vastavasisulist veebiseminari kuulates

Ühine “Siin on COVID-19 turvaline” märgisega.

COVID-19 turvalisuse tagamisele pühendumist saavad Läänemaa turismiteenuse pakkujad kinnitada ühinedes hea tahte kokkuleppega SIIN.

Märgisega liitumine on ettevõtetele tasuta.

Hea tahte kokkuleppega saavad liituda kõik vastutustundlikud majutus- ja toitlustusasutused, muuseumid ja turismiatraktsioonid, konverentsi- ja seminaripaigad ning sündmused, mis kinnitavad, et täidavad kõiki Terviseameti poolt ette nähtud juhiseid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Eesmärk on tagada ohutus nii külastajatele kui ka töötajatele. Hea tahte kokkuleppe kriteeriumid on ühtsed üle Eesti ja initsiatiiv on koordineeritud Visit Estonia poolt. Kokkuleppega liitunutele omistatakse “Siin on turvaline” märgis.

Hea tahte kokkuleppe kasu teenusepakkujale:

  1. Teenusepakkuja liigitatakse visitestonia.com ja visithaapsalu.com lehel kohtade hulka „Siin on turvaline“.
  2. Teenusepakkuja saab Visit Estonia turundustegevustes paremini esile tõstetud.
  3. Teenusepakkuja saab õiguse kasutada enda kommunikatsioonikanalites ja teenuse pakkumise kohas märki „Siin on turvaline“. Hea tahte kokkuleppe allkirjastanud teenusepakkujale väljastatakse eesti keelne kleebismärk Haapsalu Turismiinfokeskusest (Karja 15). Fail digikanalite jaoks edastatakse e-posti teel.

Hea tahte kokkuleppe täitmine

  1. Märgist välja pannes kohustub teenusepakkuja panema teenuspakkumise kohas välja ka märgi sisu selgitava infolehe ja digikanalites viitama visithaapsalu.com lehele, kus lõpptarbija jaoks on toodud välja hea tahte kokkuleppe sisu. See on oluline, et kliendid mõistaksid märgise sisu. 
  2. Teenusepakkuja kohustub hea tahte kokkulepet täitma. Hea tahte kokkuleppest mitte kinnipidamine on käsitletav ebaausa kauplemisvõttena.
  3. Klientidel on võimalus tarbitud teenuse turvalisuse kohta anda tagasisidet allolevale meiliaadressile. Vajadusel reageerivad klientide tagasisidele pädevad riiklikud ja kohaliku omavalitsuse institutsioonid.
  4. Kokkuleppe tingimuste vastu ränga või korduva eksimise korral eemaldatakse teenusepakkuja visitestonia.com veebilehtedelt. Teenusepakkuja peab eemaldama märgise oma digikanalitest ja teenuse pakkumise kohast.

Lisainfo: SA Läänemaa turundusjuht Lemmi Kann, tel +372 5322 6484, info@visithaapsalu.com