Salajõe karstområde och rastplats

Läänemaas största karstområde är beläget några km från Linnamäe i riktning mot Sutlepa. Vattenupptagningsområdet är omkring 600 m långt och 100 m brett. Salajõgi, som mynnar ut i Hapsalviken, strömmar en bit ca 1,5 km under jorden. Salajõgi kommer fram ur jorden i källor som ligger sydväst om vägen, och fortsätter därifrån under namnet Tiberna.
Under perioder när det finns lite vatten, rinner vattnet bara ett par liter i sekunden i Salajõgi, vid storvatten kommer vattnet däremot till landsvägen och fyller karsten som bildar en insjö.

Nära Salajõgi – Ingkülavägen ligger också de två stora flyttblocken Gneissbretsa, samt flyttblocken Kasemetsa och Allika. Det största flyttblocket är 3,9 m, det minsta 3,4 m.

info.nova@rmk.ee
+3725062004
Vedra küla, Lääne-Nigula vald, PARKLA