Külamess Asukülas

Külamessi eesmärk on tutvustada kohalikku toodangut, tootjaid, meistreid ning oskajaid. Erinevad stendid, õpiõued ja töötoad tutvustavad paikkonna ettevõtteid ja põnevaid ettevõtmisi. Nautida saab külakultuuri ja maitsta saab külakööki.