Kiltsi flygfält

Kiltsi flygfält som byggdes av den fd sovjetarmén breder sig på en yta av ca 800 ha. Betongtäckta banor är 2500 m långa, för flygplan byggde man 28 hangarer. Man började gruna flygfältet år 1939 och det användes fram till år 1956. Sedan rekonstruerade man fältet år 1969. Efter att sovjetarmén lämnat Estland har flygfältet förfallit, kvar står de gamla hangarer, kasarmbyggnader och flygbanor.

Kiltsi flyfältet är en yta som ägs av Försvarets Västra läger.
OBS! Man måste ha tillstånd för att komma till området.
Lahegatan 17, öppet Må-Fr kl 9-16
Hastigheten i flygfältet är begränsad till 50 km/h.

Laane@kaitseliit.ee
+3727179949
Kiltsi küla, Haapsalu