“Jeruusalemm” Hortus Musicus Haapsalus

“Püha linn Jeruusalemm”
Muusikat kultuuride ja religioonide ristteelt.
Üks vanimaid linnu üldse, püha nii kristlastele, moslemitele kui ka juutidele. Konfliktide, pisarate, aga ka armastuse allikas. Kristlikud, moslemi ja juudi kogukonnad on sajandeid Vahemere-äärsetes maades kõrvuti elanud, moodustades tohutu mosaiigi erinevatest rahvastest ja kultuuridest, traditsioonidest ja uskumistest. Ühes on erinevad kultuurid ja religioonid siiski sarnased: nad kõik kiidavad Kõigekõrgemat muusika abil. Muusika on kingitus, see on meie võime teisi mõjutada ja ise mõjutatud saada, harmooniat ja armastust jagada.

Muusika on kantud iidsest vaimsusest ja religioossusest, millest paljud tänapäeval puudust tunnevad. See on universaalne keel, mille kõige erinevamatest murrakutest iga avatud meel rõõmu võib tunda. Laskem sellel end ülendada, tõsta kõrgemale meie erinevustest, et saaksime heita armastava pilgu kõige loodu üle.