Haapsalu rådhus

Muséet grundades år 1929. Under 1930-talet visade man antikviteter endast under somrarna i Haapsalu biskopfästets vakttorn, eftersom då hade muséet inte sitt egna hus. År 1946 fick muséet rådhusbyggnaden som härstammar från 1700-talet, den första permanenta utställningen öppnades år 1950.
År 2014 öppnades en ny permanent utställning kallad "Guide till kurortstaden".

info@salm.ee
+3724737665
Haapsalu linn, Haapsalu, Kooli tänav 2