Gallerier vid Haapsalu Konstskola

Gallerier vid Haapsalu Konstskola erbjuder varierade utställningar av både skolans egna elever och konstnärer utifrån. Utställningarna byts var tredje-fjärde vecka. Haapsalu Konstskola förvaltar tre olika typer av gallerier: hus-, trädgårds- och källargalleri, varav den första har öppet året runt, den andra från och med april och den sista välkomnar gäster från maj månad.

info@hkk.edu.ee
+3724733440
Haapsalu linn, Haapsalu, Jaani tänav 2