Baptisternas bönhus i Ridala

Församlingen här är en av det nationella uppvaknandets vaggor i Läänemaa. M. Busch’ «Uppvaknandets historia i Ridala» har daterat församlingens första gemensamma aktivitet, brödbrytande i naturens tempel, till den 13 september 1882.
Arkitekten till det nya bönhuset är P. Püssim och huset stod färdigt 1988.

Bygglösningen följer den historiska kyrkoarkitekturen. Husexteriören utmärker sig med sina tre husdelar som stiger och utbreder sig i syd-nordlig riktning, alla försedda med gaveltak. I inredningen har traditionell kyrkoornamentik och glasmosaik använts.

suurkula@hot.ee
+37253302935
Vilkla küla, Haapsalu