10 anledningar till att besöka Läänemaa

1. Läänemaa – ett paradis för fågelskådare 
Flyttvägen för många fåglar som häckar i Arktis går längs Estlands västkust. Ett av de internationellt mest kända och Europas största fågelskyddsområden, Matsalu Nationalpark, ligger i Läänemaa. Varje vår och höst passeras det av hundratusentals sjöfåglar varav många även har valt Matsalu till sin häckningsplats. Tusentals med tundra-, sång- och knölsvanar stannar på Matsaluviken tidigt på våren, medan gäss, flera arter av vadarfåglar och jätteflockar med vitkindade gäss samlas på strandängar. Den som har tålamod och bra optisk utrustning kan även se den vackra och i Estland unika rödhalsade gåsen.

Olev Mihkelmaa / Arvo Tarmula / Birding Haapsalu

 2. Norra Läänemaas vackra stränder och bärskogar
I norra Läänemaa, trakterna kring Nõva (Neve) och Noarootsi (Nuckö), finns det flera kilometer långa sandstränder där du kan njuta av sommaren ostört och fullt ut. Stränderna i Nõva är kända för sina sjungande sanddyner. Skulle det bli alltför långtråkigt att ligga på stranden, kan du bege dig ut till närliggande skogar som är kända för sina bär- och svamprikedomar.

 

3. Osmussaar 
Osmussaar (Odensholm) är en ö som lockar fågelskådare, historieintresserade, naturvänner och alla semestrare. Dessutom är ön spännande för dykare: Estlands största och äldsta meteoritkrater Neugrund ligger nordöst från Osmussaar och det finns många fartygsvrak i öns kustvatten. Den lilla ön har en rik estlandssvensk och militär historia. Osmussaars naturpark har etablerats för att skydda öns geologiska objekt, fågelliv och historia. Öns area är 483 ha, längd 4,6 och bredd 1,3 km, kustlinjens längd är 14 km och högsta höjden över havet 8,2 m.

osmusaar.ee 

4. I estlandssvenska spår 
Estlandssvenskar eller kustsvenskar levde på Estlands nordvästra och norra kust samt på västkustens öar, såsom Vormsi (Ormsö), Osmussaar (Odensholm) och Noarootsi (Nuckö), i över tusen år. I flera hundra år levde estlandssvenskar i ett ganska slutet samhälle på grund av sina isolerade bosättningsplatser, privilegier och språkbarriärer och utvecklade ett språk och en kultur med egen särprägel. Under andra världskriget var de flesta estlandssvenskarna tvungna att lämna sina hem och fly till Sverige. Ett flertal institutioner och föreningar engagerar sig idag i bevarande av den estlandssvenska kulturen, med bl.a. språkundervisning och information om gamla traditioner och konsthantverk.

Villa Hanson

5. Ön Vormsi (Ormsö)
Estlands fjärde största ö har fått sitt namn efter det svenska namnet Ormsö. Historiskt beboddes Ormsö av estlandssvenskar. Under den sovjetiska ockupationen var ön stängd för turister och andra gäster. Öns främsta historiska kulturminne är St. Olofs kyrka, vars kyrkogård innehåller en av världens största samlingar av bevarade solkors i kalk- och sandsten. Vormsi landskapsskyddsområde innefattar en artrik natur, naturliga och seminaturliga landskap och habitat, samt ett rikt kulturarv. Ormsökustens fågelområden Hullo och Sviby vikar och sundet Hari Kurk med sina strandängar och holmar är av stor internationell betydelse och en forskningsplats för det Brittiska Kungliga Fågelskyddssällskapet. 

vormsi.ee

6. Medeltida kyrkor
Läänemaas enskeppiga kyrkor tillhör bland Estlands äldsta, de flesta är byggda på 1200-1300-talet. Kyrkorna är byggda av lokal kalksten och i flera av kyrkorna kan du se spår av medeltida väggmålningar. I Ridala, Karuse och Hanila kyrkor och kyrkogårdar kan du se unika trapetsformade gravstenar, vars ålder konsthistoriker fortfarande är oense om. 

Ridala kyrko / Vormsi kyrko

7. Militärhistoria 
Under sovjettiden utgjorde en stor del av Läänemaa en gränszon som krävde specialtillstånd för tillträde. På flera håll i Läänemaa låg Sovjetunionens militära anläggningar, varav de flesta saknar nytt användarändamål och förfaller. De största av dem är Kiltsi flygfält som syns från Haapsalu-Rohuküla landsväg och raketbasen som ligger gömd i Piirsalu skog. 

Kiltsi flygfält

8. Omväxlingsrik natur Lääne läns norra del är känd för dess sandstränder och tallskogar, något längre bort från kusten finns det våtmarker och i Lääne läns södra del ligger Matsalu nationalpark där man kan se havs- och flodstrandängar, alvar, enbevuxna ängsmarker, lövängar och vassmarker. Det finns flera vandringsleder för att upptäcka naturen och flera utsiktstorn för att njuta av utsikter. 

Sven Zacek

9. Isvägar 
Vid ordentlig vinterkyla täcks det grunda kusthavet av is och då erbjuder trakterna kring Haapsalu en unik upplevelse i form av möjligheten att köra bil på havsisen. Isvägarna från Haapsalu till Nuckö och från Rohuküla till Ormsö är dock inte anlagda för extremturismens skull utan fyller en livsviktig funktion för lokalbefolkningen. Så förkortar Nuckös isväg över Haapsalus Tagalaht lokalbornas resväg till länscentret med flera tiotal kilometer, medan Ormsös isväg ger öborna en frihet att åka till och från fastlandet oberoende av färjans tidtabell.

Arvo Tarmula / Hele Otti

10. Härlig mat
Som det anstår ett kustområde så har man alltid ätit mycket fisk i Lääne län men även sysslat med grönsaksodling och djuruppfödning. Närproducerade livsmedel är allt mer populära i caféer och restauranger och mat av lokala råvaror från Lääne län serveras såväl i Haapsalu som annanstans i högkvalitativa matställen i Lääne län.

Danel Rinaldo