Naturen i Läänemaa

Naturen i Läänemaa

Läänemaa är ett lågt liggande land, med en lång och slingrande strandlinje, vassväxta havsvikar och enrika strandbeten. Det grunda kusthavet och vidsträckta havsängar är en tjänlig rastplats för flyttfåglar som övervintrar i Västeuropa och häckar i Arktis.

En av Läänemaa naturs riktiga pärlor är den 48 610 ha stora Matsalu nationalpark som är Europas största och artrikaste rast- och häckningsplats för flyttfåglar. Dock är inte Matsalu den enda platsen för fågelskådning i Läänemaa; skåda fåglar kan du även göra på Estlands nordvästligaste spets, Põõsaspea udde, där fåglarnas två flyttvägar söderifrån korsar varandra. Även trakterna kring Haapsaluviken Tagalaht är under en stor del av året bland de artrikaste platserna för fågelskådning.

Läänemaa kännetecknas dessutom av ansenliga våtmarksarealer varav den största är Marimetsa högmosse, men också av vidsträckta havsängar och lövängar där du kan hitta sällsynta orkidéarter. I Läänemaas kalkrika jord växer det många sådana växtarter som annars inte är så vanliga i övriga Estland. På Laelatu löväng har man till exempel räknat hela 76 arter av kärlväxter på en kvadratkilometer.

Dock finns det också några högre platser i Läänemaa som bl.a. klintkusten på Odensholm (Osmussaar) och Kukeranna, Salevere Salumägi, Kirbla och Pullapää falltröskel.

Lövskogar omfattar en ovanligt stor del av Läänemaas hela skogsareal. Barrskogar hittar du främst i länets norra del, där de renar våra lungor och fyller svamp- och bärkorgar.

För att låta stadsbor komma närmare naturen har fina vandringsleder, eldnings- och campingplatser anlagts på flera håll.

För närmare naturstudier har statens skogsförvaltningscentrum RMK öppnat två center i länet; en i Matsalu nationalpark i Penijõe och en i Nõva.

Väder

Luft:
-

Närmare om väderprognos

Boka logi

Kalender

Januari 2018
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
European Union Regional Development Fund