Loodusturismi seminar 18.03.2014

Läänemaa Turism MTÜ ja Läänemaa Arenduskeskuse SA koostöös toimus 18.03.2014 Haapsalu Kultuurikeskuse rõdusaalis 

LÄÄNEMAA LOODUSTURISMI SEMINAR

Seminar oli mõeldud omavaheliseks info- ja arvamustevahetuseks ettevõtjate, KOV juhtide, ametnike ja tugiorganisatsioonide töötajate vahel.

Mõned seminari märksõnad:
-Kuidas turundada Läänemaad? Kas meil on pigem nišiturist või laiatarbe otsija, kes olles piirkonnas, kasutaks mitmeid teda huvitavaid võimalusi?
-Pärandkultuuri kasutamata võimalused Läänemaal
-Loodusturismi kasutamata võimalused Läänemaal
-RMK külastuskorraldus sh. taristu hooldus ja arendus Läänemaa kaitse- ja puhkealadel
-Karavaniturist? Kogemused ning arengukohad Läänemaalt.
-Olulisemad  juriidilised küsimused laagripaikade rajamisel
-Giidid – on neid palju või vähe? Kust tulevad meie giidid?
-Erinevate maastike ärakasutamine. Räätsad viivad nii lumele kui rappa..
-Kohaliku kogukonna ning turismiasjaliste koostöö võimalused. Regionaalsed võimalused
-Tegevused looduses.
-Looduskaitse - kas piirangud või võimalused?

MATERJALID:
 

Päeva juhatas sisse ja kava tutvustas seminari moderaator Andres Huul. Ta püstitas küsimuse, et kui reisikorraldajate turismitulud Eestis kasvavad ning piirkonnas käib kümneid loodusmatkadel tuhandeid inimesi (RMK andmetel), siis kas oskame pakkuda sobivaid teenuseid, et loodusturismist jääks tulu ka maakonda.

Pärandkultuuri ekspert Lembitu Twerdianski rääkis pärandkultuuri ja  loodusgiid Tarvo Valker loodusturismi kasutamata võimalustest Läänemaal. Mõlemad rõhutasid pärandkultuuri ja kohapealse looduse poolt pakutavate võimaluste tähtsust eristumise loomisel ning ärakasutamisel.

Lääne-Eesti piirkonna külastusjuht Marju Pajumets tutvustas RMK tegevusi külastuse korraldamisel ning taristu hooldamisel ja arendusel Läänemaa kaitse- ja puhkealadel. Marju kutsus ettevõtjaid ja kohalikke omavalitsusi üles olema aktiivsemad temaga kontakteerumisel ja otseallikast info saamisel.

Pikseke Camping omanik Markku Lehtonen andis ülevaate karavanituristi ootustest peatuskohtadele ning oma kogemustest selle sihtrühma teenindamisel. 

Turismieriala õppejõud Päivi Kaljula kõneles Haapsalu Kutsehariduskeskuse kavatsustest loodusturismi valdkonnas ja loodusgiidide ettevalmistamisel. Teda täiendas ja andis omapoolse nägemuse Läänemaa Giidide Ühingu juhatuse liige Kaire Reiljan.

Janika Savi ning Hille Viigipuu tutvustasid kuulajatele oma tegevusi räätsamatkad korraldamisel ning matkavarustuse laenutamisel.

Päeva lõpetuseks viidi läbi ajurünnak, kus otsiti vastuseid küsimusele mida ettevõtja ise ja mida avalik sektor peaks tegema, et loodusturism Läänemaal paremini edeneks.

Pilte seminarist saate vaadata meie Facebook lehelt.

Noppeid seminaril kuuldust, küsimusi ja vastuseid on võimalik lugeda SIIT.

________________________________

Seminar sai teoks Läänemaa Arenduskeskuse ning Läänemaa Turism MTÜ koostöös projektis: „Läänemaa turismitoodete turundamine läbi interaktiivsete infokanalite 2012-2013“
Seminari rahastaja on Pria Leader KKLM 2012. aasta rakenduskava meede 4.

Ilm

Õhk:
-

Ilm täpsemalt

Broneeri majutus

Kalender

Jaanuar 2018
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Euroopa Regionaalarengu Fond